‘พิมายเมืองดนตรี’ เทศกาล Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองโคราช

   

อบจ.โคราช ร่วมกับมูลนิธิพิมายสงเคราะห์ ร่วมขับเคลื่อนเทศกาล Soft Power ผ่าน ‘พิมายเมืองดนตรี’ นักท่องเที่ยวทั่วโลกร่วมงานนับหมื่น

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) ร่วมกับ มูลนิธิพิมายสงเคราะห์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ Soft Power ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน โดยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ ‘พิมายเมืองดนตรี’ ขึ้นเป็นครั้งแรก เนรมิตถนนจอมสุดาเสด็จและบริเวณโดยรอบอำเภอพิมาย ให้เป็นเวทีการแสดงดนตรีและกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยกว่า 20 การแสดง ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยเทศกาลแห่งเสียงเพลงและการแสดงนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยจุดประสงค์การนำเอาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเมืองมาเล่าเรื่องใหม่อย่างน่าสนใจ สื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของสหวัฒนธรรม และความร่วมมือของคนในเมือง เช่น การแสดงงิ้ว จากคณะ ซิง อี่ ไล้ เฮง , การแสดงเชิดสิงโต มังกร จากคณะลูกเจ้าพ่อมังกรทอง และ การแสดงลิเก จากคณะกาเหว่าเสียงสวรรค์ รวมไปถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คนในเมืองรับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมและพร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองโดยการอุดหนุนธุรกิจภายในชุมชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารที่มาออกร้านกว่า 40 ร้านค้า ซึ่งหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนคือ ‘ผัดหมี่พิมาย’ ที่เป็นหนึ่งใน Soft Power ของเมืองอีกด้วย

เทศกาล ‘พิมายเมืองดนตรี’ ถือเป็นก้าวแรกครั้งสำคัญของเมืองพิมาย และโคราช ในการเปิดประตูให้กับนักท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่าน Soft Power อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวจากมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เทศกาลแข่งเรือพิมาย พิมายเมืองมวย เทศกาลอาหาร ฯลฯ เพื่อสร้างชื่อเสียงและเศรษฐกิจให้กับเมืองต่อไป

Facebook Comments Box