น้ำตาล เอราวัณ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและสร้างอนาคตให้ สังคมชาวหนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน

จากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภูที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างมาก โดยมีหลายหน่วยงานได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวผู้สูญเสียในครั้งนี้ โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการ ที่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุ และต่อเนื่องมาตลอด  และในครั้งนี้ก็ได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนอย่าง โรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในชุมชนของ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ตระหนักดีถึงความสูญเสียในครั้งนี้ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

โดยความช่วยเหลือในครั้งนี้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตอบรับคำเชิญจาก คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และทีมผู้บริหาร ร่วมเดินทางเข้าพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู ที่อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย อีกทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย และมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนให้นักเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู จากมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ในครั้งนี้ด้วย

 ต่อจากนั้น คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร ยังได้ถือโอกาสนี้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นลูกหลานของสมาคมชาวไร่อ้อย หนองบัวลำภู เพื่อเป็นการวางรากฐานและสร้างอนาคตที่ดีให้กับอนาคตของชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ในวันเดียวกันอีกด้วย

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ. รองประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด กล่าวว่า ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติตอบรับร่วมเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู และมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนให้นักเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู จากมูลนิธิคุณแม่ลิ้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ในครั้งนี้ด้วย ผมอยากบอกว่าการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู นั้น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งของโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในฐานะที่โรงงานเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน นากลาง หนองบัวลำภู แห่งนี้ โดยเชื่อว่า แม้จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทดแทนและชดเชยความสูญเสียในครั้งนี้ได้ แต่อย่างน้อย การที่ภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ในการร่วมกันเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย ก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น เพราะคนไทย …. ไม่เคยทิ้งกัน หลังจากนั้นผมได้เดินทางต่อเพื่อไปทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นบุตรหลานของกลุ่มคนที่ความผูกพันกับโรงงานและชุมชนนากลาง อาทิ พนักงานโรงงานน้ำตาลเอราวัณ, ชาวไร่อ้อย และผู้นำชุมชน ได้มีการดำเนินการติดต่อกันมาหลายปีแล้ว เพราะทางเรามองเห็นว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสมบัติติดตัวของแต่ละคนที่จะนำไปสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ ดังนั้นการเริ่มที่จะ “ให้” จากสังคมใกล้ตัว อย่างบุตรหลานของกลุ่มคนที่ความผูกพันและใกล้ชิดกับโรงงาน ก็เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนและทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมทำงานกันมาตลอด เพราะทุกคนคืออนาคตของชาติ ที่จะทำให้ชุมชนนากลาง จ. หนองบัวลำภู และประเทศไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

“นอกจากนี้กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments Box