ได้ผล! สูตรลดน้ำหนักพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพฯ 13 วัน ลด 13 กิโล

สูตรลดน้ำหนัก พระราชทานของ สมเด็จพระเทพฯ ได้มอบตารางสูตรการกินอาหาร ไว้ทั้งหมด 13 วัน ซึ่งสูตรลดน้ำหนักพระราชทานนี้ เน้นการปรับการเผาผลาญของร่างกายเป็นหลัก โดยในระหว่างที่ทำตาม 13 วันนี้เพื่อให้ได้ผลอย่างชัดเจน ต้องงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดของทอด น้ำมันหมู หรือแม้แต่น้ำตาล เพื่อผลลัพท์ที่ชัดเจน และก่อนที่จะรับประทานอาหาร ให้ดื่มน้ำไปก่อน 2

Read more