เดินตามรอยเท้าพ่อ! รวมภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพฯ ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งสยาม ผู้เดินตามรอยพระบิดา ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปที่ใด ภาพที่คุ้นตาพสกนิกรชาวไทยก็จะมีสมเด็จพระเทพฯ ทรงอยู่ข้างๆในหลวงเสมอ สมเด็จพระเทพฯ ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้เป็นอย่างดี ทรงชอบเสด็จตามในหลวงไปในท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ ทรงเรียนรู้งานทุกด้านจากในหลวง และพระองค์ทรงงานเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more