ทรงพระเจริญ สมเด็จพระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อช่วงบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

Facebook Comments Box