ยังไม่จบ! นิติวิทยาศาสตร์แถลง ผลชันสูตรอวัยวะ น้องเมย คำตอบที่ได้รับคือ?

ได้รับความสนใจและจับตามองมากทีเดียวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องเมย นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ที่ทางสังคมยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้

ล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาแถลง ในเวลานี้ยังไม่สามารถชันสูตรอวัยวะของ นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย เนื่องจากฟอร์มาลีนทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมสลายไปมาก
โดยแถลงการ์ณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยโดยทางด้านของ นายสมณ์ พรหมรว ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ามีใจความดังนี้

“กรณีการชันสูตรศพ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ น้องเมย ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก โดยได้รับศพตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และได้รับอวัยวะซึ่งได้รับการดองน้ำยาดองศพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีความคืบหน้าในการชันสูตรดังนี้”

1.คณะกรรมการแพทย์ ไม่ทำการชันสูตรศพ รวมถึงบาดแผลภายนอก และอวัยวะภายในของผู้ตายที่ถูกส่งมาพร้อมกับผู้ตายเรียบร้อย

2.การตรวจชันสูตรอวัยวะภายในที่ดองน้ำยาฟอร์มาลีน ได้รับมอบเพิ่มเติมจากทางพนักงานสอบสวนโดยได้ทำการตรวจลักษณะทางกายวิภาคภายนอก และตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก เพื่อหาพยาธิสภาพโดยละเอียดต่อไป

3.สำหรับชิ้นส่วนของอวัยวะภายในที่ได้รับมอบเพิ่มเติมมีการตรวจยืนยันว่าเป็นของน้องเมยจริง โดยได้มีการส่งไปที่ห้องปฏิบติการตรวจสอบพิสูจน์ของกองสารพันธุกรรม ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสารพันธุกรรมที่ผ่านมาดองน้ำยาฟอร์มาลีน ต้องใช้น้ำยาสกัดแบบพิเศษ และต้องดำเนินการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจชันสูตรศพน้องเมยด้วยความโปร่งใส ได้มาตรฐานและเป็นธรรม และ ขอเวลาให้คณะกรรมการการแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยจะรายงานผลการชันสูตรศพให้แก่พนักงานสอบสวนและญาติของผู้เสียชีวิต

ได้รับความสนใจและจับตามองมากทีเดียวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องเมย นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ที่ทางสังคมยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้

ล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาแถลง ในเวลานี้ยังไม่สามารถชันสูตรอวัยวะของ นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย เนื่องจากฟอร์มาลีนทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมสลายไปมาก
โดยแถลงการ์ณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยโดยทางด้านของ นายสมณ์ พรหมรว ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ามีใจความดังนี้

“กรณีการชันสูตรศพ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ น้องเมย ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก โดยได้รับศพตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และได้รับอวัยวะซึ่งได้รับการดองน้ำยาดองศพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีความคืบหน้าในการชันสูตรดังนี้”

1.คณะกรรมการแพทย์ ไม่ทำการชันสูตรศพ รวมถึงบาดแผลภายนอก และอวัยวะภายในของผู้ตายที่ถูกส่งมาพร้อมกับผู้ตายเรียบร้อย

2.การตรวจชันสูตรอวัยวะภายในที่ดองน้ำยาฟอร์มาลีน ได้รับมอบเพิ่มเติมจากทางพนักงานสอบสวนโดยได้ทำการตรวจลักษณะทางกายวิภาคภายนอก และตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก เพื่อหาพยาธิสภาพโดยละเอียดต่อไป

3.สำหรับชิ้นส่วนของอวัยวะภายในที่ได้รับมอบเพิ่มเติมมีการตรวจยืนยันว่าเป็นของน้องเมยจริง โดยได้มีการส่งไปที่ห้องปฏิบติการตรวจสอบพิสูจน์ของกองสารพันธุกรรม ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสารพันธุกรรมที่ผ่านมาดองน้ำยาฟอร์มาลีน ต้องใช้น้ำยาสกัดแบบพิเศษ และต้องดำเนินการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจชันสูตรศพน้องเมยด้วยความโปร่งใส ได้มาตรฐานและเป็นธรรม และ ขอเวลาให้คณะกรรมการการแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยจะรายงานผลการชันสูตรศพให้แก่พนักงานสอบสวนและญาติของผู้เสียชีวิต

ได้รับความสนใจและจับตามองมากทีเดียวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องเมย นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ที่ทางสังคมยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้

ล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาแถลง ในเวลานี้ยังไม่สามารถชันสูตรอวัยวะของ นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย เนื่องจากฟอร์มาลีนทำให้เนื้อเยื่อเสื่อมสลายไปมาก
โดยแถลงการ์ณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยโดยทางด้านของ นายสมณ์ พรหมรว ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ามีใจความดังนี้

“กรณีการชันสูตรศพ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ น้องเมย ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก โดยได้รับศพตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และได้รับอวัยวะซึ่งได้รับการดองน้ำยาดองศพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีความคืบหน้าในการชันสูตรดังนี้”

1.คณะกรรมการแพทย์ ไม่ทำการชันสูตรศพ รวมถึงบาดแผลภายนอก และอวัยวะภายในของผู้ตายที่ถูกส่งมาพร้อมกับผู้ตายเรียบร้อย

2.การตรวจชันสูตรอวัยวะภายในที่ดองน้ำยาฟอร์มาลีน ได้รับมอบเพิ่มเติมจากทางพนักงานสอบสวนโดยได้ทำการตรวจลักษณะทางกายวิภาคภายนอก และตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก เพื่อหาพยาธิสภาพโดยละเอียดต่อไป

3.สำหรับชิ้นส่วนของอวัยวะภายในที่ได้รับมอบเพิ่มเติมมีการตรวจยืนยันว่าเป็นของน้องเมยจริง โดยได้มีการส่งไปที่ห้องปฏิบติการตรวจสอบพิสูจน์ของกองสารพันธุกรรม ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสารพันธุกรรมที่ผ่านมาดองน้ำยาฟอร์มาลีน ต้องใช้น้ำยาสกัดแบบพิเศษ และต้องดำเนินการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจชันสูตรศพน้องเมยด้วยความโปร่งใส ได้มาตรฐานและเป็นธรรม และ ขอเวลาให้คณะกรรมการการแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยจะรายงานผลการชันสูตรศพให้แก่พนักงานสอบสวนและญาติของผู้เสียชีวิต

Facebook Comments Box