หนุ่มใจหล่อ! เอาแสตมป์เซเว่นที่สะสม แลกที่นอนพับ ให้กับคุณป้าเร่ร่อน

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ (อิทธินันท์ เศรษฐสระ) ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

เป็นเรื่องราวดีๆ ในกลุ่มเพจ ข่าวสารนครปฐม ที่มีลูกเพจ ได้โพสต์ถึงหนุ่มใจหล่อ (ถ่ายรูปไว้ไม่ทัน)ได้ เอาแสตมป์เซเว่นที่มีทั้งหมด แลกที่นอนพับซาริโอ้ ให้กับคุณป้าเร่ร่อนในย่านตลาดบน จ.นครปฐม งานนี้หนุ่มใจหล่อ ขอให้น้องพนักงานเซเว่น เอาที่นอนมาให้คุณป้า ทำเอาคุณป้าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ส่วนหนุ่มใจหล่อ ก็ได้รับคอมเม้นท์คำชมดีๆ จากบรรดาลูกเพจ ยังไงทางเราก็ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับหนุ่มใจหล่อคนนี้ด้วย

Facebook Comments Box