ฝรั่งถึงกับงง! ทำไมคนไทยแวะมาถ่ายรูปบ้านตัวเอง พอรู้เหตุผลถึงกับน้ำตาไหล นี่คือ…บ้านหลังแรกของพระราชา

แฟลตขนาด 3 ห้องนอน เลขที่ 16 ถนนทิสโซ่ต์ (Tissot) เมืองโลซานน์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมพระธิดา และพระโอรส ขณะนั้นพระบรมราชชนนีทรงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทรงเลือกแฟลตที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที

โดยทูลกระหม่อมทั้งหมดทรงประทับอยู่ด้านบนสุดของแฟลตแห่งนี้ ถนนทิสโซต์เมืองโลซาน ห้องชั้น 2 เหนือลานจอดรถที่ใช้ฝึกทรงจักรยาน ทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั้งการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ จึงย้ายไปประทับที่ วิลล่าวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 51 Chamblandes dessusv อยู่ระหว่างถนน Tour Haldimand กับถนน General Guisan เมืองปุยยี นอกเมืองโลซาน

ซึ่งทุกๆ ครั้งเวลาที่มีคณะคนไทย เดินทางไปเที่ยวที่นี่ ก็มักจะแวะไปถ่ายรูปกับบ้านหลัง แรกๆ เจ้าของบ้านถึงกับงง ว่าคนไทยมาถ่ายรูปกับบ้านตนเองทำไม แต่รู้เหตุผลว่าบ้านหลังคือ บ้านหลังแรกของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ของคนไทย เจ้าตัวก็ปลาบปลื้มตื้นตันไม่แพ้ไปกับคนไทยที่ได้ไปเยือน

แฟลตขนาด 3 ห้องนอน เลขที่ 16 ถนนทิสโซ่ต์ (Tissot) เมืองโลซานน์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมพระธิดา และพระโอรส ขณะนั้นพระบรมราชชนนีทรงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทรงเลือกแฟลตที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที

โดยทูลกระหม่อมทั้งหมดทรงประทับอยู่ด้านบนสุดของแฟลตแห่งนี้ ถนนทิสโซต์เมืองโลซาน ห้องชั้น 2 เหนือลานจอดรถที่ใช้ฝึกทรงจักรยาน ทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั้งการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ จึงย้ายไปประทับที่ วิลล่าวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 51 Chamblandes dessusv อยู่ระหว่างถนน Tour Haldimand กับถนน General Guisan เมืองปุยยี นอกเมืองโลซาน

ซึ่งทุกๆ ครั้งเวลาที่มีคณะคนไทย เดินทางไปเที่ยวที่นี่ ก็มักจะแวะไปถ่ายรูปกับบ้านหลัง แรกๆ เจ้าของบ้านถึงกับงง ว่าคนไทยมาถ่ายรูปกับบ้านตนเองทำไม แต่รู้เหตุผลว่าบ้านหลังคือ บ้านหลังแรกของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ของคนไทย เจ้าตัวก็ปลาบปลื้มตื้นตันไม่แพ้ไปกับคนไทยที่ได้ไปเยือน

แฟลตขนาด 3 ห้องนอน เลขที่ 16 ถนนทิสโซ่ต์ (Tissot) เมืองโลซานน์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมพระธิดา และพระโอรส ขณะนั้นพระบรมราชชนนีทรงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทรงเลือกแฟลตที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที

โดยทูลกระหม่อมทั้งหมดทรงประทับอยู่ด้านบนสุดของแฟลตแห่งนี้ ถนนทิสโซต์เมืองโลซาน ห้องชั้น 2 เหนือลานจอดรถที่ใช้ฝึกทรงจักรยาน ทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั้งการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ จึงย้ายไปประทับที่ วิลล่าวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 51 Chamblandes dessusv อยู่ระหว่างถนน Tour Haldimand กับถนน General Guisan เมืองปุยยี นอกเมืองโลซาน

ซึ่งทุกๆ ครั้งเวลาที่มีคณะคนไทย เดินทางไปเที่ยวที่นี่ ก็มักจะแวะไปถ่ายรูปกับบ้านหลัง แรกๆ เจ้าของบ้านถึงกับงง ว่าคนไทยมาถ่ายรูปกับบ้านตนเองทำไม แต่รู้เหตุผลว่าบ้านหลังคือ บ้านหลังแรกของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ของคนไทย เจ้าตัวก็ปลาบปลื้มตื้นตันไม่แพ้ไปกับคนไทยที่ได้ไปเยือน

แฟลตขนาด 3 ห้องนอน เลขที่ 16 ถนนทิสโซ่ต์ (Tissot) เมืองโลซานน์ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมพระธิดา และพระโอรส ขณะนั้นพระบรมราชชนนีทรงต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทรงเลือกแฟลตที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที

โดยทูลกระหม่อมทั้งหมดทรงประทับอยู่ด้านบนสุดของแฟลตแห่งนี้ ถนนทิสโซต์เมืองโลซาน ห้องชั้น 2 เหนือลานจอดรถที่ใช้ฝึกทรงจักรยาน ทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั้งการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลได้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ จึงย้ายไปประทับที่ วิลล่าวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 51 Chamblandes dessusv อยู่ระหว่างถนน Tour Haldimand กับถนน General Guisan เมืองปุยยี นอกเมืองโลซาน

ซึ่งทุกๆ ครั้งเวลาที่มีคณะคนไทย เดินทางไปเที่ยวที่นี่ ก็มักจะแวะไปถ่ายรูปกับบ้านหลัง แรกๆ เจ้าของบ้านถึงกับงง ว่าคนไทยมาถ่ายรูปกับบ้านตนเองทำไม แต่รู้เหตุผลว่าบ้านหลังคือ บ้านหลังแรกของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ของคนไทย เจ้าตัวก็ปลาบปลื้มตื้นตันไม่แพ้ไปกับคนไทยที่ได้ไปเยือน

Facebook Comments Box