เธอคือใคร! เสียงสั่งเคารพริ้วขบวนอันน่าเกรงขาม ดังกึกก้องทั้งสนามหลวง

หลายคนคงสงสัย เสียงผู้หญิงที่แข็งแรง แฝงความน่าเกรงขาม สั่งทำความเคารพต่างๆ  เป็นใคร

ซึ่งเจ้าของเสียงคำสั่ง ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ นั้นคือ

พ.อ.หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (หม่อมก้อย)

เพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิง Nation TV

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

หลายคนคงสงสัย เสียงผู้หญิงที่แข็งแรง แฝงความน่าเกรงขาม สั่งทำความเคารพต่างๆ  เป็นใคร

ซึ่งเจ้าของเสียงคำสั่ง ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ นั้นคือ

พ.อ.หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (หม่อมก้อย)

เพิ่มเติมข้อมูลอ้างอิง Nation TV

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

Facebook Comments Box