เดินตามรอยเท้าพ่อ! รวมภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพฯ ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งสยาม ผู้เดินตามรอยพระบิดา ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปที่ใด ภาพที่คุ้นตาพสกนิกรชาวไทยก็จะมีสมเด็จพระเทพฯ ทรงอยู่ข้างๆในหลวงเสมอ สมเด็จพระเทพฯ ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้เป็นอย่างดี ทรงชอบเสด็จตามในหลวงไปในท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ ทรงเรียนรู้งานทุกด้านจากในหลวง และพระองค์ทรงงานเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เดินตามรอยเท้าพระราชบิดาในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย พระองค์ ทรงติดตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นพระราชบิดาไปทั่วทุกที่ที่พระราชบิดาเสด็จ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ทุรกันดาร ในป่า ในเขาที่ ในหลวง ร.๙ ทรงเสด็จไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ พสกนิกรของพระองค์

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

สมเด็จพระเทพฯ มักตามเสด็จด้วยพระราชปณิธานที่ตั้งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ตามเสด็จพระราชบิดาไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร ถวายงานอย่างใกล้ชิด ทรงใฝ่พระทัยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจทรงงานต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณอย่างวิริยอุตสาหะ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย

ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ…เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?
ลูกเอ๋ย…ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ
น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เพื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด…ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ…

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ที่มาจาก : http://www.yavf.or.th มูลนิธิยุวฑูตความดี ในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

Facebook Comments Box