อ่านแล้วร้องไห้ทุกครั้ง! ข้าวผัด 1 จาน ของ ในหลวง ร.9

เปิดเรื่องราวสุดประทับใจของ จากข้าราชบริพารที่ติดตาม สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้คุณค่าของทุกสิ่ง ไม่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองเมื่อปี 2559 มีคลิปวิดีโอของกระทรวงพลังงาน ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยเป็นเรื่องเล่าจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อครั้งตามเสด็จไปที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างการใช้พลังงานอย่างพอเพียงให้กับประชาชนทุกคน

โดยเหตุการณ์ในวันนั้นได้มีข้าราชการหลายคนกลับมาจากทำภารกิจ และได้เข้าไปในโรงครัวเพื่อกินข้าวผัดแห้งๆ ติดก้นกระทะ แต่มีข้าวผัดอยู่ 1 จานถูกวางไว้ และมีคนจะหยิบไปกิน ทันทีใดนั้นก็มีเสียงตะโกนบอกว่า จานนั้นเป็นของพระเจ้าอยู่หัว ท่านรับสั่งให้มาตัก ซึ่งประโยคดังกล่าวได้สะท้อนเข้ามาในหัวใจ พร้อมกับคิดว่า

ท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน จะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าใดก็ได้ แต่รับสั่งแค่ให้ตักเพียงข้าวผัดติดก้นถาด 1 จาน ทำให้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้คุณค่าของทุกสิ่ง กับข้าวผัดไข่ดาว 1 จาน ที่หากทำข้าวผัดใหม่ ก็อาจจะสิ้นเปลืองพลังงานได้ มีเท่าไหนพระองค์ก็สามารถเสวยได้ ตามหลักของความพอเพียง

Facebook Comments Box