นักวิจัยไทยระดับเหรียญทอง คิดค้นสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด19 สำเร็จ

ดร.เดวิด มกรพงศ์ นักวิจัยไทยระดับเหรียญทองจากการแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ผู้ได้เป็นหนึ่งของตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับทุนวิจัยจากกองทุน Newton Fund จากประเทศอังกฤษ และเคยได้รับทุนการวิจัยนวัตกรรมจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทีมงาน บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด. พร้อมกับคุณพิชยา ชัยหิรัญธาดา อาจารย์พิเศษและผู้วิจัยพัฒนาเครื่องสำอาง ได้พัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อผสานแอลกอฮอล์ลดแบคทีเรีย และลดการก่อเชื้อ ไวรัสภายใต้เทคโนโลยีใหม่ ออกฤทธิ์ปกป้องพื้นผิวนานขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกของคำตอบในการกำจัดไวรัสชนิดต่างๆ และลดการก่อเชื้อโรค รวมถึงโคโรนาไวรัส ได้ถึง 99%

โดยสารที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสและแบคทีเรียได้ ด้วยเทคโนโลยีอนุภาคสารประจุลบร่วมกับการใช้แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำว่า 65% ด้วยตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะสามารถลดเชื้อแบคทีเรียเพื่อทำลายเมมเบรนที่ห่อหุ้มและสารพันธุกรรมของไวรัส ทำให้ไวรัสและแบคทีเรียตายในที่สุด เมื่อสารมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกระทรวงฯจึงจะสามารถลดและฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ซึ่งไวรัสทั้งแบบมีเปลือกห่อหุ้ม (enveloped virus) และไม่มีเปลือกห่อหุ้ม หรือ ไวรัสเปลือย (non-enveloped virus) ซึ่งโคโรนาไวรัส จัดเป็นไวรัสกลุ่มมีเปลือกห่อหุ้ม

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (alcohol-based) เป็นหลักอย่างเดียวจึงทำให้มีข้อเสียคือ อาจระเหยเร็ว หรือ มีปริมาณน้อยไม่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ก็อาจทำให้ไม่ได้ผลตามประสิทธิภาพเท่าที่ควร

Facebook Comments