คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ รุกผู้นำการศึกษาด้านสิ่งทอ และแฟชั่นครบวงจร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ จ.ส.ต.มณเทียร โอทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการ ได้แถลงถึงบทบาทการปรับตัวสู่การเป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยและบุคลากรเพื่อไปรองรับฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นในฐานเศรษฐกิจระดับประเทศ

โดยเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนในหลากหลายระดับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อาทิ หลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตเป็นนักวางแผนระบบและนักพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีและนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และหลักสูตรการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตเป็นเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น นอกจากนั้นทางคณะฯ ยังได้จัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่อีกหลากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น การตัดเย็บขั้นสูง การย้อมสีเคมีและสีธรรมชาติ และหลักสูตรการบริหารการจัดการสินค้าแฟชั่นออนไลน์ เป็นต้น

สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษา สามารถสมัครได้โดยตรงที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่ 022879600 ต่อ 7340-42 หรือ 0856604707 ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ “ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ติดต่อทางไลน์ official ได้ที่ @rjl9816x http://www.textiles.rmutk.ac.th

Facebook Comments