ระทึก! รถบรรทุกฝ่าไม้กั้นรางรถไฟ จนโดนรถไฟชนเละ แต่สุดท้ายเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (มีคลิป)

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

เป็นอีกคลิปที่กำลังฮือฮาในต่างประเทศ เมื่อรถบรรทุกเข้าไปถูกขังในไม้กั้นรางรถไฟอย่างพอดิบพอดี (เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม้กั้นรางรถไฟที่นั่นไม่ได้ค่อยๆ ปิดทีละข้างเหมือนบ้านเรา) แต่คนขับกลับไม่ได้ฝ่าไม้กั้นออกไป จนเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายคนคนขับรถบรรทุกรอดตายอย่างปาฏิหาริย์

ฝ่าไปทำไม

โอ้วววววววว เละ

เฮ้ย! ยังเหลือ

อะไรว่ะ งง!

Facebook Comments