แชร์วนไป! ประกันจะทำยังไง ถ้าน้ำท่วมรถ ระวัง! ประกันไม่เคลม ถ้าคุณทำสิ่งนี้

ข้อแนะนำหลังจากน้ำท่วมรถ
1. ถ่ายรูปทุกมุมโดยเฉพาะมุมที่น้ำเข้า
2. รอให้น้ำลด แล้วโทรเรียกประกัน
3. ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาด ประกันไม่เคลมทันที
4. พอประกันมาบางราย จะสตาร์ทรถ แล้วเร่งแอร์แรงๆ เหยียบคันเร่งหลายๆที อย่าให้ทำเด็ดขาด
5. เจรจาให้รถมายกไปเลย ประกันจะจ่ายค่าซักพรมให้ด้วย ค่าดูตัวเครื่อง ค่ารถยก และอื่นๆ

ก่อนอื่นท่านจะต้องสำรวจข้อมูลของตนเองว่า ท่านได้ประกันรถยนต์ไว้ตามกรมธรรม์ประเภทใด เพราะแต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี 3 ประเภท ได้แก่

กรมธรรม์ประเภท 1(ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ประกันชั้น 1) ความคุ้มครองคือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ (แปลง่ายๆว่า รับผิดชอบหากไปชนคนอื่น)
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (แปลง่ายๆว่า รับผิดชอบหากไปชนรถ ชนทรัพย์สินคนอื่น)
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย (แปลง่ายๆว่า ความเสียหายใดๆของรถเรา)
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

กรมธรรม์ประเภท 2(ประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือ ประกันชั้น 2) ความคุ้มครองคือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

กรมธรรม์ประเภท 3(ประกันรถยนต์ชั้น 3 หรือ ประกันชั้น 3)
เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ในปัจจุบันมีกรมธรรม์ประเภทพิเศษ 2+ / 3+ มีเงื่อนไขตามแต่บริษัทประกันกำหนด

ซึ่งในประกันทั้งสามประเภทนี้ จะมีประกันชั้น 1 เท่านั้น ที่จะรับผิดชอบเรื่องความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมครับ

แต่มีประเด็นที่ท่านจะต้องรับรู้ไว้เพิ่มเติม คือ ท่านอาจจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ ตามประกาศ คปภ. ฉบับ ที่ 22/2551 ซึ่งเดิมนั้น กำหนดไว้ที่ 2,000 บาท เพราะความเสียหายอันเกิดจากการประสบภัยน้ำท่วม ไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดจาก การชน ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามการตีความของ *คปภ.ต่อไป!!!!!

เกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วม (กรณีประกันชั้น 1)
1. เสียหายสิ้นเชิง (total loss) ในที่นี้หมายถึงเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่สภาพเดิมได้ หรือค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ ขณะเกิดความเสียหาย เช่น โดยน้ำท่วมทั้งคันหรือ ท่วมเกินคอนโซลหน้า

2. เสียหายแต่ไม่ถึงเสียหายสิ้นเชิง (partial loss) ในกรณีนี้ บริษัทรับประกัน จะซ่อมให้จนรถกลับสู่สภาเดิมก่อนเสียหาย

การที่กรมธรรม์ไม่ได้ระบุความรับผิดไว้ชัดเจนกรณีน้ำท่วมนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถยกเว้นความรับผิดได้ ดังนั้นถ้าบริษัทฯประกันไหนอ้างว่า ไม่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ท่านสามารถฟ้องร้องได้

อ้างอิงจาก http://www.สํานักงานทนายความ.com

หมายเหตุ *คปภ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

Facebook Comments