ประกันสังคม ระบบออนไลน์! ชีวิตที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น เมื่อลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ

ชีวิตที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น ง่ายสำหรับลูกจ้างและนายจ้างเมื่อลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ จากการทำงาน แจ้งประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate) อำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาล ลดขั้นตอนการเดินทาง สามารถส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาลและใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา จ่ายเงินทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Facebook Comments